Reply - Raw
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lab.pkg7.oppg.pkg2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author henrik
 */
public class Lab7Oppg2 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {

    boolean program_ferdig = false;
    int c = 0;
    input in = new input();
    søk ref = new søk();
     
    bok[] bøker = new bok[99];
    
    Scanner read = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Dette programmet skal skal holde oversikt over bøkene i en bokhandel.");
    System.out.println("Trykk R for å registrere en ny bok.");
    System.out.println("Trykk S for å selge en bok.");
    System.out.println("Trykk I for å få informasjon om bøkene i bokhandelen");
    System.out.println("Trykk N for å legge til flere av en eksisterende bok.");
    System.out.println("Trykk Q for å avslutte programmet.");
    
    
    while (program_ferdig == false) {

      char bokstav = read.next().toLowerCase().charAt(0);

      switch (bokstav) {

        case 'r':

         bøker[c] = new bok();

          System.out.println("Registrering av ny bok:");
          System.out.println("Skriv inn bokens tittel");
          String tittel = in.inputString();
          bøker[c].settittel(tittel);
          
          System.out.println("Skriv inn antall eksemplarer");
          int eksemplar = in.inputInt();
          bøker[c].settaleksemplar(eksemplar);
          
          System.out.println("Skriv inn prisen på boken");
          double pris = in.inputDouble();
          bøker[c].setutsalspris(pris);
          
          System.out.println("Skriv inn forfatteren til boken");
          String forfatter = in.inputString();
          bøker[c].setforfattar(forfatter);
          
          c++;
          break;

        case 's':
          
          System.out.println("Hvilken bok ønsker du å selge?");
          System.out.println("Skriv navn for å søke etter navn, eller nummer for å søke etter bok nummer.");
          
          
          
          
        
          
          
          bøker[0].registrersal();
          
          break;

        case 'i':
          
          break;

        case 'n':
          
          break;

        case 'q':
          
          program_ferdig = true;
          break;
          
        default:
          
          System.out.println("Ugyldig input, prøv på nytt");
          
          break;

      }
    }
    
    
  }

}

class bok {

  static int nummer;
  private String tittel;
  private int eksemplar;
  private double pris;
  private String forfatter;


  public void settittel(String t) {
    tittel = t;
    System.out.println("Tittelen på boken er: " + tittel);
  }

  public void settaleksemplar(int n) {
    
    if (n >= 0 )
    {
      eksemplar = eksemplar + n;
      
      System.out.println("Det er " + eksemplar + " eksemplar av boken " + tittel + " i systemet.");
    }
    else
    {
      System.out.println("Det må legges til en positiv menge bøker");
    }
    
   
  }

  public void setutsalspris(double p) {
    pris = p;
    System.out.println("Prisen på " + tittel + "er nå satt til " + pris + "kr.");
  }

  public void setforfattar(String f) {
    forfatter = f;
    System.out.println("Forfatteren av boken heter" + forfatter);
  }

  public String gettittel() {

    return tittel;
  }

  public int gettaleksemplar() {

    return eksemplar;
  }

  public double getutsalspris() {

    return pris;
  }

  public String getforfattar() {

    return forfatter;
  }

  public void registrersal() {
    
    if (eksemplar > 0) {
      
      eksemplar--;
      
      System.out.println("Du har solgt et eksemplar av " + tittel + " til " + pris + "kr");
    }
    else
    {
      System.out.println("Bokhandelen er desverre tom for " + tittel + ", og kan da ikkje selges.");
    }
  }
  

}


class input {
  
  String inputString () {
    
    boolean korrektInput = false;
    String inputString = null;
    
    //Scanner
    Scanner read = new Scanner(System.in);
    
    while (korrektInput == false) {

      try {
        inputString = read.nextLine();

        // skjekker om verdien er i string format
        if (inputString.equals((String) inputString)) {
          korrektInput = true;
        }

        // om input ikkje er string vil dette resultatet komme fremfor at det crasher
      } catch (Exception e) {
        read.next();
        System.out.print("Input må være et ord, prøv på nytt: ");
      }
    }
    
    
    return inputString;
  }
  
  
  int inputInt() {

    boolean korrektInput = false;

    //Scanner
    Scanner read = new Scanner(System.in);

    int inputInt = 0;
    while (korrektInput == false) {

      try {
        inputInt = read.nextInt();

        // skjekker om verdien er et tall
        if (inputInt == (int) inputInt) {
          korrektInput = true;
        }

        // om input ikkje er et tall vil dette resultatet komme fremfor at det crasher
      } catch (Exception e) {
        read.next();
        System.out.print("Input må være et nummer, prøv på nytt: ");
      }
    }
    return inputInt;
  
  
  
  }
  
  
   double inputDouble() {

    boolean korrektInput = false;

    //Scanner
    Scanner read = new Scanner(System.in);

    double inputDouble = 0;
    while (korrektInput == false) {

      try {
        inputDouble = read.nextDouble();

        // skjekker om verdien er et tall
        if (inputDouble == (double) inputDouble) {
          korrektInput = true;
        }

        // om input ikkje er et tall vil dette resultatet komme fremfor at det crasher
      } catch (Exception e) {
        read.next();
        System.out.print("Input må være et nummer, prøv på nytt: ");
      }
    }
    return inputDouble;
  
  
  
  }
  
}


class søk {
  
  public int søkString (String søk){

    
     for (int i = 0; i <= 99; ++i) {
      if (søk.equals(bøker[i]())) {
        
      }
    }
    
    return 5;
  }
  
  
  
  
}